TestCozum.com

Uzman Öğretmenlik Milli Eğitim Mevzuatı Eğitim Öğretim Sistemi Testi Soruları 1

Uzman Öğretmenlik sınavı için mevzuat bilgisi ile ilgili hazırlık soruları.

Welcome to your Uzman Öretmenlik Mevzuat 1

1
Milli Eğitim Şûrası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2
Bir denetçinin denetleneni, denetimin yeri, zamanı, sonuçları hakkında bilgilendirmemesi aşağıdaki denetim ilkelerinden hangisiyle çelişir?
3
“Eğitim kurumları; dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetilmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa ayrıcalık tanınamaz.” sözü Türk milli eğitiminin temel ilkelerinden hangisini ifade eder?
4
Aşağıdakilerden hangisi, Tevhid-i Tedrisat (Öğretimin Birleştirilmesi) Kanunu’ndaki düzenlemelerden biri değildir?
5
Bir okulun denetiminin öğretim yılı başında ve sonunda birer kez yapılması, aşağıdaki denetim ilkelerinden hangisiyle çelişir?
6
Milli Eğitim Bakanlığı’nda yer alan,
 1. şube müdürü,
 2. müsteşar,
 3. daire başkanı,
 4. şef,
 5. genel müdür

şeklindeki yönetim pozisyonlarının en yüksekten aşağıya doğru hiyerarşik sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir?

7
Yükseköğretime yerleşen pek çok öğrencinin yerleştikleri program konusunda yaşadıkları uyumsuzluklar, Türk milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisinin gerçekleştirilmesiyle çözülebilir?
8
Aşağıdakilerden hangisi okullarda kutlanan belirli gün ve haftalardan biri değildir?
9
Türkiye’de zorunlu eğitimin başlayış ve bitiş yaşları, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
10
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’yla düzenlenmiş olan, I. kınama, II. aylıktan kesme, III. kademe ilerlemesini durdurma şeklindeki disiplin cezaları, aşağıdakilerin hangisinde daha hafif olandan daha ağır olana doğru sıralanmıştır?
 1. kınama,
 2. aylıktan kesme
 3. kademe ilerlemesini durdurma
11
Aşağıdakilerden hangisi, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’da belirtilen Danışma ve Denetim Birimleri arasında yer alır?
12
Bir “Okul Gelişim Planı”na ilişkin olarak hazırlanan “biçimlendirici değerlendirme” formunda aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
13
Hangileri PISA projesi kapsamında uygulanan testler arasında yer almaz?

I.Fen Bilimleri
II.Sosyal Bilimler
III.Okuma Becerileri
IV.Matematik

14
Aşağıdakilerden hangisi Bakanlık ve ilköğretim denetçilerinin görev alanı içinde yer almaz?
15
Bir okul yöneticisinin okulda aynı dersi veren öğretmenlerin yıllık, ünite ve ders planlarını yapmaları ve uygulamadaki sorunları tartışmaları amacıyla belli sürelerle bir araya gelmelerini sağlaması, aşağıdaki yönetim süreçlerinden hangisiyle ilgilidir?
16
Bazı branşlarda öğretmen fazlalığı, bazı branşlarda öğretmen azlığı, sınıf mevcutlarının kalabalık olması gibi sorunların çözümü Türk milli eğitiminin aşağıdaki temel ilkelerinden hangisinin gerçekleştirilmesiyle mümkündür?
17
Hangileri Milli Eğitim Temel Kanunu ile getirilen yenilikler arasında yer alır?
 1. Örgün ve yaygın eğitimin birlikte ele alınması
 2. İlgi ve yetenekler doğrultusunda yöneltme
 3. Yatay ve dikey geçişe fırsat sağlama
 4. Ders geçme ve kredili sistem
 5. Yükseköğretime sınavsız geçiş
18
Açık ve uzaktan öğretim ile eğitim alanında, bilgi ve iletişim teknolojilerinin desteklenmesiyle ilgili Avrupa Birliği (AB) eğitim projesi aşağıdakilerden hangisidir?
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ